O konstelacích

 

O systemických konstelacích se hovoří jako o zážitkové metodě, která pracuje se systémy. Často se systémem rodinným, proto je mnozí znají jako rodinné konstelace. Je to nepřesné, protože tady pracujeme i s jinými systémy (firma, zdravotní systém, tj. systém těla či psychiky…), ale také se symboly (láska, manželství, bolest, rodičovství, cíl, peníze, sex; částmi těla, jichž se týkají potíže, nebo psychickým rozpoložením – strach, smutek, nejistota, žárlivost…). Na konstelace, jak už z toho vyplývá, můžete přijít s tématy, která nejsou jen rodinná nebo vztahová. Vašim tématem může být téměř cokoli, zkrátka, to, co vás trápí a chcete vyřešit (viz příklady výše).

A za druhé myslím, že velmi zavádějící je termín zážitková metoda. Mohou totiž navodit dojem, že v jde o nějaký tip hra či hraní. V konstelacích ale  neprobíhají žádné herecké etudy, tedy rozhodně nemají probíhat. Ano, účast v konstelacích a nemusí to být jen konstelace vlastní, je velkým zážitkem. Není ale dán žádným obecným ani jeho vlastním scénářem. Naopak, realita je často zcela mimo scénář.

Konstelace totiž ukazují realitu takovou, jaká je. A hlavně, jakou ji my samotní, kteří jsme její součástí, nikdy nemůžeme vidět – tedy zvenčí. Už to samo o sobě je nesmírně obohacující a v mnoha případech stačí k tomu, aby se naše situace začala vydávat konečně pozitivním směrem.

Konstelace ale fungují i v jiných rovinách, třeba že pracují s našimi vnitřními obrazy reality. Ty má každý z nás a v konstelacích s nimi pracujeme, abychom je změnili k dobrému. Když změníme svůj pohled na danou skutečnost, reagujeme i jinak na okolí a okolí pak jinak reaguje na nás.

Je mnoho dalších teorií, které mluví o konstelacích, je zbytečné je opisovat, zřejmě většina z vás nedočetla ani sem. 🙂

Chci ale zdůraznit, že osobně nepovažuji konstelace za ezoterickou metodu.  Je pravda, že vysvětlení, proč a hlavně jak mohou fungovat, se dá vysvětlit i vědecky, např. kvantovou fyzikou nebo teorií morfické rezonance. Ale opět se jedná pouze o vědu teoretickou. Konstelace ale zkrátka fungují, o čemž se přesvědčí každý, kdo se semináře zúčastní. Prostě to tam najednou je.

Pokud se chcete o konstelacích dozvědět více, doporučuji například knihy:

Rodinné konstelace, psychoterapie a spiritualita, V. Černý a M. Hajduk (CPress)
Rodinné konstelace – objevná síla celku, Bert Hellinger (Triton)
Rodinné konstelace – imperativy lásky, Bert Hellinger (Triton)
Rodinné konstelace – tok lásky, Jaroslav Simon (Triton)
Láska, vztahy, konstelace, Jan Bílý (Maitrea)

Šárka Rusnáková,
lektorka